Platige Image Informuje o Zmianie Adresu Siedziby

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. Spółka Platige Image S.A. otrzymała z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zawiadomienie, iż w ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla budynku oznaczonego dotychczas numerem porządkowym 99A od ulicy Racławickiej (dotychczasowy adres Spółki) ustala się numer porządkowy 4 od ulicy Władysława Szpilmana. Zmiana adresu została dokonana z urzędu w związku z nadaniem uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 14 marca 2024 r. obiektowi miejskiemu nazwy „ulica Władysława Szpilmana”.

Zmiana adresu dotyczy także niżej wskazanych spółek z Grupy Platige, tj.:

  1. PJ Games sp. z o.o.;
  2. Platige sp. z o.o.;
  3. Platige Films sp. z o.o.;
  4. Platige Service sp. z o.o.;
  5. Platige sp. z o.o. sp.k.;
  6. Platige Service sp. z o.o. sp.k.;

Informujemy, że pozostałe dane (numery NIP, KRS, REGON) oraz numery telefonów nie ulegają zmianie.

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany w swoich bazach informacyjnych i na wystawianych  przez Państwa fakturach oraz o kierowanie korespondencji na nowy adres Spółki.

Zobacz więcej newsów