KADRA ZARZĄDZAJĄCA

ZARZĄD

KAROL ŻBIKOWSKI

CEO

ARTUR MAŁEK

DYREKTOR FINANSOWY

KADRA KIEROWNICZA

MAGDALENA MACHALICA

HEAD OF PRODUCTION - ANIMATION, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

JUSTYNA SUPERNAK

HEAD OF PRODUCTION - ENTERTAINMENT

MAREK JANKOWSKI

HEAD OF PRODUCTION - EVENTS

PAULINA MACHALICA

HEAD OF PRODUCTION AND SOUND - REKLAMA

AGNIESZKA STACHOWICZ

HEAD OF PRODUCTION - EVENTS

MAJA BORUSZEWSKA

Deputy Head of Production - Events

BUSINESS DEVELOPMENT

PIOTR PROKOP

Business Development Director & Executive Producer

ARTUR ZICZ

PRODUCENT WYKONAWCZY

PAWEŁ SZMAUS

Business Development Director

ZUZANNA BUDZISZEWSKA

Business Development Director

KIEROWNICY CG

BARTŁOMIEJ WITULSKI

HEAD OF CG - ANIMACJA

CEZARY ALBIŃSKI

HEAD OF CG - REKLAMA

ARKADIUSZ LESZKO

HEAD OF CREATIVE ARTS

RADA NADZORCZA

JAROSŁAW SAWKO

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

PIOTR SIKORA

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

TOMEK BAGIŃSKI

REŻYSER

Robert Koński

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

PIOTR KAMIŃSKI

Człónek Rady Nadzorczej