PIRAEUS Easter Egg
klient:
dom produkcyjny:
producent vfx:
vfx supervisor:
production manager:
production coordinator:
grading:
modelowanie:
rigowanie:
rendering:
kompozycja:
Druga reklama Platige Image dla greckiego banku Piraeus. Zrealizowana na potrzeby kampanii wielkanocnej i opublikowana w marcu 2017 roku.

Kolejny występ słoneczek to produkcja w pełni animowana, w przeciwieństwie do poprzedniej reklamy Piraeusa, łączącej animację z live action. W tle ponownie utwór "Alright" zespołu Supergrass.