Umowa z muzeum piłsudskiego
9 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisano umowę z konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates Inc., WXCA Sp. z o.o. i Platige Image SA – zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Studio Platige działające od kilku lat w obszarze ekspozycji i muzeów nawiązało współpracę z RAA i było pomysłodawcą konsorcjum odpowiedzialnego za zaprojektowanie wystawy. W pracach wzięło udział również studio architektoniczne WXCA. Przygotowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego to dla Platige kolejne prestiżowe wyzwanie obok wygranej w konkursie na koncepcję wystawy głównej Muzeum Historii Polski.
Prace koncepcyjne ze strony studia prowadził Fish Ladder – zespół odpowiadający za projekty specjalne Platige, w tym ostatnio projekt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej czy Allegro.

Umowa jest wynikiem wielu lat pracy zespołu historyków i muzealników  z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku nad opracowaniem scenariusza wystawy stałej przy wsparciu zewnętrznych konsultantów naukowych. Jest kolejnym ważnym „kamieniem milowym” w realizacji wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.

Scenariusz wystawy jest chronologiczno-tematyczną opowieścią o Józefie Piłsudskim, podzieloną na sześć galerii, z których pięć odnosi się do poszczególnych okresów życia i kolejnych etapów działalności Marszałka, szósta natomiast stanowi podsumowanie pozostawionego przez niego dziedzictwa.
Założeniem scenariusza jest ukazanie na pierwszym planie biografii głównego bohatera, a w momentach, w których współtworzył on historię, przedstawienie ważnych wydarzeń z dziejów Polski. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień związanych z odzyskaniem niepodległości, budową niepodległego państwa i walką o jego utrzymanie. Ekspozycja będzie tłumaczyć wybory polityczne Józefa Piłsudskiego bez pomijania kontrowersyjnych tematów i z zachowaniem wielostronnej perspektywy.

Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.muzeumpilsudski.pl