Katarzyna Fukacz w PlatiGe
Do zespołu Platige Image dołączyła Katarzyna Fukacz, która objęła stanowisko Head of Content Production. Do jej obowiązków należy rozwój Platige Image i Platige Films w zakresie produkcji własnego contentu oraz koordynacja i optymalizacja działań między obydwoma podmiotami.