LEGO Star Wars Playtheme
reżyseria:
dom produkcyjny:
studio postprodukcyjne:
reżyser animacji:
producent:
cg supervisor:
layout:
rigowanie:
modelowanie:
kompozycja:
rendering:
Director: Peder Norlund
Production House: Wil Film
Posproduction studio: Platige Image

Platige Image
Animation director: Damian Nenow
Producer: Justyna Supernak, Karolina Mann
CG Supervisor: Selim Sykut
Layout: Michał Husiak
Animation: Michał Jusiak, Artur Malczyk
Rigging: Michał Jusiak
Modelling: Selim Sykut, Andrzej Sykut
Compositing: Selim Sykut
Rendering: Andrzej Sykut