DREAM 2030
dom produkcyjny:
platige image
cg supervisor:
art director:
animation director:
kreacja:
production manager:
production manager assistant:
production coordinator:
concept artist:
lead compositing artist:
matte painting:
senior modeler:
simulation td:
additional simulation:
environment artists:
additional environment artists:
storyboard artists:
online:
Animowany zwiastun do edukacyjnego cyklu dla katarskich dzieci przygotowany w ramach rządowego projektu edukacyjnego Dream 2030, którego celem jest budowanie tożsamości narodowej Kataru i uwrażliwianiu młodych obywateli na wyzwania stojące przed nimi w przyszłości.