Cyfrowy aktor

Platige realizuje prace nad zaawansowanym stanowiskiem skanera 3D.
Skanowanie 3D to proces elektronicznego rejestrowania obiektów przestrzennych, przy użyciu aparatów cyfrowych.Ze zdjęć pozyskuje się dane o przestrzennym położeniu punktów na obiekcie skanowanym i na tej podstawie tworzony jest model cyfrowy,stanowiący bazę do obróbki dla modelarza.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach:
www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.bgk.pl

KONTAKT

Agnieszka Piechnik - piechnik@platige.com

dotacje na innowacje